Afaceri Agricole

Sc Agrofinance Group Srl

|   Adauga firma   |   Recomanda aceasta pagina

Adresa:STR.RARAU NR.1
Judet:Vrancea
Oras:FOCSANI
CUI:18518278
Nr reg comert:J39/251/2006

Descriere firma:
Detalii:Firma noastra este specializata in elaborarea documentatiei complete in vederea obtinerii fondurilor europene. Suntem una din firmele componente ale unui prestigios grup de firme de consultanta in afaceri si management . Echipa tanara de profesionisti provenind din sectoare de activitate cheie- bancare, financiare, agricole, tehnice au capacitatea de a elabora in timp foarte scurt si la preturi competitive si foarte avantajoase documentatia completa necesara obtinerii de fonduri europene pentru toate domeniile eligibile precum si sa asigure asistenta completa post-contractare. Experienta noastra vasta ( ferme vegetale-culturi de camp, ferme zootehnice, mixte, plantatii viticole, pomicole, abatoare, sere de legume, sere de flori, infiintarea si modernizarea de centre de vinificatie, infiintarea si modernizarea de pensiuni turistice si agroturistice , modernizari si infiintari fabrici de lapte, procesarea carnii, modernizari fabrici din domeniul panificatiei, dulciurilor, modernizari exploatatii forestiere, etc. ) in implementarea programului SAPARD va fi pusa in sprijinul ideilor dvs. astfel incat puteti fi siguri ca ati gasit consultantul potrivit astfel incat proiectul dorit sa poata obtine finantarea potrivita. De asemenea asiguram asistenta necesara sustinerii proiectelor la finantatori, evaluatori, fonduri de garantare. Oferim servicii profesioniste, seriozitate, confidentialitate in implementarea proiectelor europene asigurand realizarea acestuia pana la inchiderea finantarii cu un procent de reusita de 100%. Suntem deschisi oricaror colaborari si provocari in acest domeniu asigurandu-va de faptul ca daca doriti sa va dezvoltati afacerea sau sa demarati o afacere noua ati gasit partenerii potriviti. Date de contact : 0723.002.355; 0722.947.475 site: www.fonduristructurale.aaz.ro, www.finantarieuropene.aaz.ro , e-mail :agrofinancegroup@yahoo.com, aur072@yahoo.com .

Our company specializes in designing complete documentation in order to obtain funds. We are one of the companies of a prestigious group of consulting firms and business management. The young professionals from key sectors of business and banking, financial, agricultural, technical have the capacity to develop in very short time and at competitive prices and highly profitable full documentation necessary to obtain EU funds for all eligible areas and to provide full assistance to post-contracting. Our vast experience (vegetable farms-field crops, livestock farms, mixed, plantations vines, fruit, slaughterhouses, vegetable greenhouses, the greenhouses flowers, establishment and modernization of wine-making centers, the establishment and modernization of guesthouses and agrotouristic, modernization and establish milk factories, meat processing, modernization of factories bakery field, sweets, modernization forestry holdings, etc.. ) In the implementation of SAPARD programme will be put in to support your ideas so that you can be sure that you have found the right consultant so that the project wanted to be able to obtain financing right. It also assured necessary assistance to support projects financiers, evaluators, guarantee funds. We offer professional services, seriously, in the privacy of European projects ensuring achievement until the closing of its financing with a success rate of 100%. We are open to any collaboration and challenges in this area will be providing that if you want to develop business or demarati a new business get suitable partners. Date: 0723, 002, 355; 0722, 947, 475 site: www.fonduristructurale.aaz.ro, www.finantarieuropene.aaz.ro, e-mail: agrofinancegroup@yahoo.com, aur072@yahoo.com

Modernizare / Infiintare unitate procesare lapte, carne, peste

Sursa de finantare
APDRP - FEADR - Masura 123

Activitati finantate si cheltuieli eligibile
-constructii, instalatii, masini si echipamente noi si/sau modernizarea si retehnologizarea capacitatilor existente pentru procesarea: produselor agricole, a centrelor de colectare, receptionare, racire si stocare, sortarea, conditionarea, refrigerarea, congelarea, ambalarea, imbutelierea si marketingul produselor agricole achizitionarea de mijloace de transport noi, specializate achizitia de tehnologii noi si inovatii pentru etichetarea si ambalarea produselor de larg cosum, conform noilor cerinte de piata, precum si in domeniul logisticii;

-constructii si/sau echipamente pentru protectia mediului tratarea, reciclarea si eliminarea produsilor reziduali si deseurilor nocive, reducerea emisiilor de zgomot, de praf, economisirea energiei, re-dotarea instalatiilor frigorifice prin utilizarea de agenti frigorifici ecologici, statii pentru epurarea apelor reziduale, depozitarea deseurilor

-constructii si/sau echipamente pentru cresterea valorii adaugate a subproduselor rezultate in procesul abatorizarii animalelor si procesarea produselor agricole in cadrul unitatilor de procesare si marketing

-constructii si/sau echipamente pentru producerea de bio-combustibil

-costuri reprezentand plata arhitectilor, inginerilor si consultantilor, taxelor legale a studiilor de fezabilitate, achizitionarea de licente si patente, pentru pregatirea si implementarea proiectului, in limita a 8 % din costul total eligibil al proiectului
Modernization / Establishment unit processing milk, meat, fish APDRP funding - EAFRD - Measure 123 Activities eligible expenditures financed and-construction equipment, machinery and equipment and / or upgrading existing skills and technology to process: agricultural products, centers collection, reception, cooling and storage, sorting, packaging, refrigeration, freezing, packaging, bottling and marketing of agricultural products by acquiring new means of transport, specialized acquisition of new technologies and innovations for the labeling and packaging of large cosum under new requirements market, as well as in logistics;
-construction and / or equipment for environmental treatment, recycling and disposal of waste products and harmful residual, reducing noise, dust, energy saving, re-equipping facilities refrigerators using refrigerants ecological, water purification stations for waste storage Waste-construction and / or equipment to increase value added products results in the abatorizarii animal and agricultural products processing units in the processing and marketing construction and / or equipment to produce bio-fuel
Cost-payment representing architects, engineers and consultants, legal fees for feasibility studies, acquiring licenses and patents for the preparation and implementation of the project, limited to 8% of the total eligible project .


Finantarea fermelor vegetale culturi de camp, cereale, plante tehnice, etc.

Sursa de finantare
APDRP - FEADR - Masura 121 - Modernizarea exploatatiilor agricole

Activitati finantate si cheltuieli eligibile
-Achizitia de echipament nou, necesar pentru modernizarea exploatatiilor din sectorul vegetal prin dotarea acestora cu : tractoare, combine, utilaje, masini, instalatii si echipamente agricole inclusiv pentru calibrarea, sortarea, conditionarea si depozitarea produselor agricole obtinute si prelucrate in cadrul fermei, instalatii de irigat, echipamente pentru procesarea resturilor vegetale

-Constructii noi si/sau modernizarea cladirilor birouri, spatii de sortare si depozitare, depozite de combustibil, remize pentru utilaje, imprejmuire si utilitatilor Ón fermele vegetale

-Achizitionarea de mijloace de transport noi, specializate necesare ca rezultat al identificarii lor in baza studiului de fezabilitate

-Costuri privind achizitionarea de teren pentru constructii specifice, inclusiv sediu, in situatia stramutarii exploatatiei agricole, dar nu mai mult de 8 % din valoarea proiectului

-Costuri reprezentand plata arhitectilor, inginerilor si consultantilor, taxelor legale a studiilor de fezabilitate, achizitionarea de licente si patente, pentru pregatirea si/sau implementarea proiectului, care nu depasesc 8 % din costul total eligibil al proiectului

-Soft-uri pentru computer, inclusiv costurile de instalare

Finance farm field vegetable crops, cereals, technical plants, etc.. APDRP funding - EAFRD - Measure 121 - Modernization of agricultural holdings and activities financed acquisition-eligible expenses for new equipment necessary for the modernization of the plant holdings by equipping them with: tractors, combines, machinery, cars, agricultural equipment and installations including sizing, sorting, packaging and storage of agricultural products obtained and processed in the farm, irrigation installations, equipment for scrap processing plant
Construction-new and / or upgrading buildings office space and storage, sorting, storage of fuel for machinery shed, fencing and utilities vegetable farms in acquisition-new means of transport, special required as a result of their identification in the feasibility study Cost-on acquisition of land for specific construction, including headquarters, the situation stramutarii farm, but not more than 8% of the project
Cost-payment representing architects, engineers and consultants, legal fees for feasibility studies, acquiring licenses and patents, to prepare and / or project implementation, which does not exceed 8% of the total eligible project software for the computer, including Installation costs


Finantarea pensiunilor / cabanelor turistice in mediul rural

Sursa de finantare
APDRP - FEADR - Masura 313

Activitati finantate si cheltuieli eligibile
-Construirea, modernizarea sau extinderea cladirilor si instalatiilor aferente, retele de utilitati;

-Achizitionarea de utilaje, echipamente si instalatii noi, echipament IT si software, inclusiv costuri de montaj;

-Obiecte de mobilier, unelte si dispozitive, inclusiv cele pentru protectia impotriva incendiilor si pentru protectia muncii

-Alte lucrari pentru pregatirea spatiului de recreere si distractie, cuprinzand alei, terenuri, spatii verzi, terenuri de sport si piste, zone de campare, baruri-terase in aer liber.

-Mijloace de transport pentru recreerea turistilor cazati in pensiunile proprii: mijloace de transport a pasagerilor capacitate 8+1 locuri , barci si barci cu motor cu lungime de pana la 6 metri, hidrobiciclete si skijeturi, canoe, vapoare si pontoane, echipate si licentiate pentru transportul si cazarea turistilor 2 sau 3 stele ;

-Cheltuieli pentru pregatirea/implementarea proiectului, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achizitionarea de patente si licente pentru pregatirea si/sau implementarea proiectului pana la 8 % .
Finance guesthouses / cabini tourism in rural APDRP funding - EAFRD - Measure 313 funded activities and costs eligible-Construction, modernization or expansion of buildings and related facilities, utility networks;-acquisition equipment, equipment installation and new equipment and IT software, including installation costs, furniture-objects, tools and devices, including those for fire protection and safety
Other work-training space for recreation and entertainment, including alleys, lands, green spaces, sports grounds and tracks, camping areas, bars\' outdoor terraces.-Means of transport for tourists recreerea accommodated in their own pensions: media passenger transport capacity of 8 +1 seats, boats and motor boats with a length of up to 6 meters, hydro and skijeturi, canoes, boats and pontoons, equipped and licensed to transport and accommodation 2 or 3 stars;
-Expenses for training / implementation of the project, legal fees, feasibility studies, acquisition of patents and licenses for the training and / or project implementation up to 8%.

Finantarea fermelor animale vaci de lapte/bivolite, taurasi, ovine, caprine, porci

Sursa de finantare
APDRP - FEADR - Masura 121 - Modernizarea exploatatiilor agricole

Activitati finantate si cheltuieli eligibile

- Constructii noi si/sau modernizarea cladirilor Ón fermele de crestere a animalelor si pasarilor, completarea cu alte constructii si utilitati: padocuri, fanare, fose septice, bazine de purin, platforme de dejectii, statii de epurare, instalatii pentru producerea si dozarea furajelor complexe, sali de muls si de colectare a laptelui, centrale termice, depozite de combustibil, instalatii de alimentare cu apa, retele de canalizare, instalatii electrice, imprejmuire

- Dotarea cu tractoare, utilaje, masini, instalatii si echipamente pentru efectuarea activitatilor din fermele de crestere a animalelor

- Instalatii pentru producerea de biogaz din gunoiul de grajd, obtinut din ferme proprii sau colectat de la alte ferme

- Costuri privind achizitionarea de teren pentru constructii specifice, inclusiv sediu, in situatia stramutarii exploatatiei agricole

- Costuri reprezentand plata arhitectilor, inginerilor si consultantilor, taxelor legale a studiilor de fezabilitate, achizitionarea de licente si patente, pentru pregatirea si/sau implementarea proiectului, care nu depasesc 8 % din costul total eligibil al proiectului

- Achizitionarea de mijloace de transport noi, specializate necesare ca rezultat al identificarii lor in baza studiului de fezabilitate
Categorie:Consultanta, Fonduri Europene
Alte categorii:Zootehnie
Agroalimentare
Panificatie, Morarit
Mai multe informatii si detalii economice pe siteul Ministerului Finantelor

Da-ne si tu un like:
Date contact:
Telefon:0723002355
Email:
Adresa Web:http://www.finantarieuropene.aaz.ro


Alte firme din categoria Consultanta, Fonduri Europene:
Categorii firme
Diverse
Animale de companie
Peste, Piscicultura, Pescuit
Zootehnie
Agroalimentare
Bauturi, Alcool, Tutun
Panificatie, Morarit
Plante medicinale, Produse naturiste
Cereale, Plante tehnice
Ciuperci
Legumicultura, Flori si Sere
Seminte si material saditor
Silvicultura, Forestier
Viticultura
Consultanta, Fonduri Europene
Medicina Veterinara
Export, Import produse agricole
Ingrasaminte, pesticide
Utilaje, Masini, Echipamente agricole
Anunturi
...vezi toate anunturile din agricultura
Localitati
...vezi toate localitatile
Cautari
Consultanta fonduri europene       Consultanta fonduri europene       Fonduri europene consultanta       Fonduri europene consultanta       Tutun germania       Tutun germania       Tutun germania and 1 1       Tutun germania and 1 1       Tutun germania and 1 2       Tutun germania and 1 2      


Contact

© DB, Chisinau